Українські народні пісні

ОЙ ТАМ НА ГОРІ, ТАМ МАЛЮЮТЬ МАЛЯРІ
Українська народна пісня

Ой там на горі,
Там малюють малярі,
Змалювали черевички
Для молодой молодички
За чотири талярі.

— Ой мамцю моя!
Пришли ти мі таляра,
Черевички викупити
Од младого маляра.

— Ой дівко моя,
Було літо, не зима,
Було собі заробити,
Черевички викупити
Од младого маляра.

— Ой мамцю моя,
Боліла ня голова,
Не могла-м си заробити,
Черевички викупити
Од младого маляра.

Українська народна пісня ОЙ ТАМ НА ГОРІ, ТАМ МАЛЮЮТЬ МАЛЯРІ — ноти
ОЙ ТАМ НА ГОРІ, ТАМ МАЛЮЮТЬ МАЛЯРІ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ОЙ ТАМ НА ГОРІ. Б.

Записана на Лемківщині.

«Народні пісні з галицької Лемківщини, тексти й мелодії, зібрав, упорядкував і пояснив Ф. Колесса». — «Етнографічний збірник», т. XXXIX—XL, Львів, 1929, сторінки 433—434 (з мелодією).

Варіанти

 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 424, ч. 296
 • Демко, сторінка 672, № 5
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 210, ч. 57
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), т. III, сторінка 512
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 15, ч. 42
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1193, ч. 12
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 206, ч. 105
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 472, ч. 2
 • Ф. Колесса, Народні пісні з Південного Підкарпаття. Тексти й мелодії із вступною розвідкою. — Науковий збірник «Просвіти», Ужгород, 1923, сторінка 32 (мелодія)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 166 (з Ровенщини)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 30—3, одиниця зберігання 56, арк. 91 (запис. М. Сергіїв 1922 р. на Полтавщині).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата