Українські народні пісні

ОЙ ТАМ, ОЙ ТАМ НА ГОРІ
Українська народна пісня

Ой там, ой там на горі,
Там стояли малярі,
Малювали черевички
Дівчиноньці молодій.

— Ой мамуню моя,
Позичте ми таляра,
Викупити черевички
В молодого маляра.

— Ой доню ж ти моя,
Було літо — не зима,
Було собі заробити,
Черевички викупити
В молодого маляра.

Ой там, ой там на горі,
Малювали малярі,
Питалися дівчини:
— Чи треба ти димчини?

Дівчина сі не встидала,
Нову димку підібрала,
Ой дивуються малярі,
Нова димка — дві дирі.

Українська народна пісня ОЙ ТАМ, ОЙ ТАМ НА ГОРІ — ноти
ОЙ ТАМ, ОЙ ТАМ НА ГОРІ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ОЙ ТАМ, ОЙ ТАМ НА ГОРІ. А.

Запис. І. Колесса в селі Ходовичі Стрийського повіту на Львівщині.

«Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 50 (з мелодією).

Варіанти

 • Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, Львів, 1833, сторінка 424, ч. 296
 • Демко, сторінка 672, № 5
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), II, сторінка 210, ч. 57
 • «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. I—III, М., 1878 (ч. III має 1 і 2 відділи), т. III, сторінка 512
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 15, ч. 42
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1193, ч. 12
 • «Угро-русские народные песни. Собраны д. чл. Г. А. де Волланом». — «Записки имп. русского географического общества по отделению этнографии», т. XIII, вып. I, СПб., 1885 (і окр. відбитка)., сторінка 206, ч. 105
 • «Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Зібрав у селі Ходовичах Іван Колесса. — «Етнографічний збірник», т. XI, Львів, 1901, сторінка 472, ч. 2
 • Ф. Колесса, Народні пісні з Південного Підкарпаття. Тексти й мелодії із вступною розвідкою. — Науковий збірник «Просвіти», Ужгород, 1923, сторінка 32 (мелодія)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 229, арк. 166 (з Ровенщини)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 30—3, одиниця зберігання 56, арк. 91 (запис. М. Сергіїв 1922 р. на Полтавщині).

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Дівчата і парубки. Залицяння. Кохання
 • Ліниві, безгосподарні дівчата