Українські народні пісні

ОЙ ТАТАРИН, БРАТИКУ, ТАТАРИН
Українська народна пісня

Ой татарин, братику, татарин,
Да продав сестру за таляр,
А русу косу за пятак,
А біле личенько — й так!

Походження та примітки

Ой татарин, братику, татарин. БО, од. зб. 186, арк. 100. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіанти пісні знаходимо в Залеського (Wacław z Oleska. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów, 1833, с. 25, № 33.), Лукашевича (Лукашевич Пл. Ак.)Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. Спб., в типографии Эдуарда Праца и К°, 1836, с. 162, № 29.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 82.