Українські народні пісні

ОЙ ТИ СЕЛЕЗЕНЬ, А Я УТИНЬКА
Українська народна пісня

Ой ти селезень, а я утинька,
Ой ти полинеш, а я — тутенька!
Ой ти полинеш на озеречко,
Мене покидаєш, моє сердечко!
Ой ти будеш да купатися, (Тричі)
А я буду слізоньками умиватися!

Походження та примітки

Ой ти селезень, а я утинька. БФ-1, арк. 84, № 15. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 17 аркуші під 15 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 59.