Українські народні пісні

Ой ти, Миколо, не стій сам

Купальська

Ой ти, Миколо, не стій сам,
Возьми свою Ганусю під жупан.

— А я жупана не маю,
Під сіру свиту сховаю.

Чорная свитина, як галка,
Ти ж, моя Ганусю, коханка.

Походження та примітки

ЖАРТІВЛИВІ ТА САТИРИЧНІ КУПАЛЬСЬКІ ПІСНІ

18 — записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи у селі Зятківці Гайсинського району. Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31 — 2, одиниця зберігання 48, аркуш 7, 9.

Ой ти, Миколо, не стій сам. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 23.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Опубліковано у збірниках: «Українські народні пісні», стор. 350;

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні
  • Жартівливі та сатиричні купальські пісні