Українські народні пісні

ОЙ ТИ, СТАРИЙ ДІДУ, ЧОМУ СИ НЕ ЖЕНИШ
Українська народна пісня

Ой ти, старий діду, чому си не жениш,

Приспів:

Гай ду, рудайду, чому си не жениш? *

Старої не хочу, молода не піде,
Хоть молода піде, їсточки не зварить,
Ой як зварить їсти, та не схоче сісти,
А хоть сяде їсти, та не подивиться,
А хоть подивиться, постіль не постелить,
А хоть і постелить, спатоньки не ляже,
Хоть спатоньки ляже, то не обернеться,
А хоть обернеться, то не поцілує,
А хоть поцілує, то на землю плюне.

Походження та примітки

* Приспів «Гай ду, рудайду» повторюється з другою половиною кожного рядка.

ОЙ ТИ, СТАРИЙ ДІДУ, ЧОМУ СИ НЕ ЖЕНИШ. Д.

Запис. О. Рак на Буковині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 29—3, одиниця зберігання 374, арк. 17.

Варіанти

 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 106—107
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1147
 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4 (з мелодією)
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 209, ч. 66
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 225—226 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 590, арк. 141
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507.

Музичні обробки

 • А. Коломієць, П’ять укр. нар. пісень, К., 1960, сторінка 3
 • Є. Турула, Укр. танкові пісні на голос в супроводі фортепіано, Київ — Ляйпціг, сторінка 13.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара