Українські народні пісні

ОЙ ТИ, СТАРИЙ ДІДУ, ЧОМУ СЯ НЕ ЖЕНИШ
Українська народна пісня

Ой ти, старий діду, чому ся не жениш?

Приспів:

Рум тай діда, дідайда, чому ся не жениш? *

Старої не хочу, молода не піде.
Як молода піде, то їсти не зварить,
А як їсти зварить, то в миску не вліє,
А як в миску вліє, на стіль не положить,
Як на стіл положить, то лижки не подасть,
А як лижку подасть, то зо мнов не сяде,
А як зо мнов сяде, то їсти не буде,
А як буде їсти, то зо мнов не ляже,
А як зо мнов ляже, то ся не оберне,
А як ся оберне, то не поцілує,
А як поцілує, то на землю сплюне:
— А в тебе, дідище, голова-макітра,
А в тебе, дідуню, очі, як цибулі,
А в тебе, дідуню, борода цапача,
А в тебе, дідуню, руки медведячі,
А в тебе, дідуню, ноги — вовчі лапи,
Ой пішов дідище та й на ярмарище,
А купив дідище довгий нагаїще,
Як зачав дідище й бабу оплітати,
Як зачала баба по руках цілувати:
— Йа в тебе, дідуню, головка-маківка,
Йа в тебе, дідуню, борода золота,
Йа в тебе, дідуню, рученьки маленькі,
Ой а ти, дідуню, а сам господарський.

Походження та примітки

* Приспів «Рум тай діда, дідайда» повторюється з другою половиною кожного рядка.

ОЙ ТИ, СТАРИЙ ДІДУ, ЧОМУ СЯ НЕ ЖЕНИШ. Е.

Запис. Б. Рошак 1928 р. у Львівському повіті.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 9, арк. 21—22.

Варіанти

 • «Ужинок рідного поля, вистачений працею М. Г[атцука]», М., 1857, сторінки 106—107
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872; т. V, СПб., 1874, V, сторінка 1147
 • М. Лисенко, Зб. укр. пісень, в. 4 (з мелодією)
 • Е. Романов, Белорусский сборник, т. I, К., 1885, сторінка 209, ч. 66
 • «Українські народні пісні», кн. I, II, «Мистецтво», К., 1955, II, сторінки 225—226 (з мелодією)
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28, одиниця зберігання 590, арк. 141
 • Материалы для изучения быта и языка русского населения Сев.-Зап. края. Собраны и приведены в порядок П. В. Шейном, т. I, ч. I, СПб., 1887, сторінка 507.

Музичні обробки

 • А. Коломієць, П’ять укр. нар. пісень, К., 1960, сторінка 3
 • Є. Турула, Укр. танкові пісні на голос в супроводі фортепіано, Київ — Ляйпціг, сторінка 13.

Джерело

Тематичні розділи

 • Жартівливі пісні
 • Родинно-побутові пісні
 • Нерівне подружжя. Подружня зрада
 • Старий і молода, молодий і стара