Українські народні пісні

Ой ти, яблінко

Веснянка (гаївка)

Ой ти, яблінко, гіллякувата,
Чого ти стоїш, чому не шумиш?
— Я шумлю, гілля годую,
Гілля годую, сильно зацвіту,
Сильно зацвіту, яблок народжу,
Народжу яблок червонобоких.
Будуть їхати великі панове,
Яблочка щиплють, в кишеньки зсиплють,
З кишеньки беруть і дужоньки живуть.

Походження та примітки

ОЙ ТИ, ЯБЛІНЬКО.

Записав В. Ловецький 1940 року на Поліссі. Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 8-4, одиниця зберігання 473, аркуш 62.

Джерело

Тематичні розділи

  • Веснянки та гаївки
  • Веснянки та гаївки під кривий танець і без танкового та ігрового супроводу
  • Оспівування весни красної. Образи веснянки, гаївки. Картини весінньої природи