Українські народні пісні

ОЙ У ГОРОДІ КОПАНОЧКА

Ой у городі копаночка,
Там купалася ластівочка.

На бережині сушилася.
Дівка Гануся журилася.

А ще рушнички не напряла,
А вже старостам слово дала.

А ще рушнички на верстаті,
А вже старости давно в хаті.

Походження та примітки

Ой у городі копаночка. Запис [1918] р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 30.

Мелодія МАЛЕНЬКА НІЧКА-ПЕТРІВОЧКА

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні