Українські народні пісні

ОЙ У ЛУЗІ ДОРОГОЮ
Українська народна пісня

Ой у лузі дорогою

Приспів:

Соколе, соколе ясний,
Паничу красний, Івашку!

Їде турок на воронім коню,
А за ним їде молодий Івашко,
Хоче турка порубати.
Ой став турок проситься:
— Не рубай мене, молодий Івашку,
Стану тобі у пригоді.
Ой як будеш жениться,
Пущу сина у бояри,
Пущу дочку у світилочки,
Невісточку у свашечки,
А сам поїду у старости.

Походження та примітки

ОЙ У ЛУЗІ ДОРОГОЮ.

Запис: П. Єфименко в Харкові.

«Черниговские ведомости», 1859, № 15, стор. 110.

Варіанти

 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, І, стор. 165—166, ч. 1;
 • Альманах «Русалка Днестровая», Будима, 1837, стор. 37—38, ч. 2;
 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 338—339;
 • «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова», К., т. I, 1874, стор. 23—31, стор. 31—36, ч. 7—10;
 • «Киев. губ. ведомости», 1870, 4. II;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 29—30, ч. 40—41; стор. 34—35, ч. 48;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 101—102, ч. 1; стор. 128, ч. 1; стор. 130—131, ч. 4;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. і/9, ч. 10; стор. 2/3—275, ч. 4; стор. 282—283, ч. 17; стор. 291, ч. 24: стор. 422—423, 431—432;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 43—44, ч. 62;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 700—706, ч. 67, 68;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 95—96, ч. 11; стор. 99—100, ч. 16;
 • Oskar Kolberg, Pokucie, т. I, Краків, 1882, стор. 101—102, ч. 8;
 • «Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю в межах Волині», Житомир, б. р. (1911), стор. 25, ч. 61;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 59—65, ч. 187, Б, В, Г; ч. 188, В. Г.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Парубок-воїн перемагає орду і полонить турецького царя
 • Колядки та щедрівки парубкові
 • Календарно-обрядові пісні