Українські народні пісні

ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНУ КАЛИНУ ВОДА ПОЙНЯЛА
Українська народна пісня

Ой у лузі червону калину вода пойняла,
Уже ж мою да головоньку журба обняла.
Ой я сюю журбу да на лист іспишу,
А списавши да перечитавши, на Дунай пущу:
— Пливи, пливи, журбо моя, да по крутих берегах;
Ой роздайся, да журбо моя, по моїх ворогах!
Ой ярая да пшениченька, а зелений овес:
Чому не по правді, вражий сину, зо мною живеш,
Що до тієї, до іншої мед-вино несеш,
А до мене, молодої, із наругою ідеш!
— Ой устели, моя мила, да барвіночком двір,
Да щоб чути, моя милая, голосочок твій;
Ой посади, моя мила, на воротах вербу,
Як ітиму до іншої, то й до тебе зайду.
— Уже ж я садила, уже ж я й посівала барвіночком двір,
А таки заходить, моє серденятко, голосочок твій.

Походження та примітки

Ой у лузі червону калину вода пойняла. БФ-1, арк. 56, № 44. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 155 аркуші під 44 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 100 — 101.