Українські народні пісні

ОЙ У ПАНА, В ПАНОВЦЯ ЗОЛОТІЇ ВОРІТЦЯ
Українська народна пісня

Ой у пана, в пановця золотії ворітця,
А за тими ворітьми стоять стовби золоті,
А за тими стовбами стоять столи заслані,
А за тими столами сидять ченці з книгами.
Ой служили службоньку та за пана дядька,
Ой служили другу та за його жінку,
Ой служили трейтю та за його діток.

Походження та примітки

ОЙ У ПАНА, В ПАНОВЦЯ ЗОЛОТІЇ ВОРІТЦЯ.

Запис: Л. Секретна 1928 рік у місті Козельці, Чернігівщина.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, матер. Етнографічної комісії.

Варіанти

 • Максимович, Малороссийские песни, стор. 173;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 31, ч. 43; стор. 165—166, ч. 17; стор. 606, ч. 43;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 4 і 2; стор. 5, ч. 3.
 • Oskar Kolberg, Wołyń, Краків, 1907. стор. 80, ч. 144;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 335—336, ч. 63; стор. 337, ч. 66;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 143—163, ч. 12;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 4—6, ч. 4;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 45—48, ч. 58—61;
 • «Етнографічні матеріали, зібрані Васильом Кравченком на Україні, а більшістю в межах Волині», Житомир, б. р. (1911), стор. 22—23, ч. 56, 57; стор. 27, ч. 68;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 37, ч. 3; стор. 68, ч. 22;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 4, ч. 2, В; ч. 3 (з мелодією), ч. 6, Б; стор. 7, ч. 8; стор. 166, ч. 100, А—Г; ч. 101, А—Е.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Господар вітає рокових гостей
 • Колядки та щедрівки господарю і його родині
 • Календарно-обрядові пісні