Українські народні пісні

ОЙ У ПОЛІ ДВІ ТОПОЛІ, ОДНА ОДНУ ДА Й ПОХИТУЄ
Українська народна пісня

Ой у полі дві тополі, одна одну да й похитує,
А в козака дві дівчини, одна одну перепитує:
— Ой дружечко-голубочко, чи була ти да на улиці,
Чи була ти да на улиці, чи бачила жениха в вічі?
— Ой де ж тобі не бачила, що ще ввечері да й постояла,
Ізвечора до півночі розмовоньку да розмовляла.
— Ой щоб тобі, подружечко, да виїли комарі очі,
Як ти ж мого миленького додержала да й до півночі.
Лучче ж мені, подружечко, цинкового п’ятака дати,
Ніж з тобою, подружечко, спорного жениха мати.

Походження та примітки

Ой у полі дві тополі, одна одну да й похитує. Записано в Лубенському пов. Полтавської губ. від І. Мачехи. БФ-1, арк. 38, № 115. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 272 аркуші під 115 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Пісня включена в контаміновану пісню «Да вилітало два голуби із улиці, не напившися» після рядка «Куди я йду, да все плачу а по тобі, молоденькому!».

Є спорідненість з піснею «Ой у полі два дубочки, вітер віє да й похитує».

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 100.