Українські народні пісні

ОЙ У ПОЛІ, В ПОЛІ, В ПОЛІ ДВА ДУБОЧКИ
Українська народна пісня

Ой у полі, в полі, в полі два дубочки,
Гей, схилилися, гей, верхи докупочки.

Схилилися верхи докупочки,
Гей, там сиділо, гей, аж два голубочки.

Голубка воркоче, голубка не хоче,
Гей, козак дівчиноньку, гей, покидати хоче.

Не хоче ходити — не буду просити,
Гей, піду в сад зелений, гей, там я буду жити.

Українська народна пісня ОЙ У ПОЛІ, В ПОЛІ, В ПОЛІ ДВА ДУБОЧКИ — ноти
ОЙ У ПОЛІ, В ПОЛІ, В ПОЛІ ДВА ДУБОЧКИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой у полі, в полі, в полі два дубочки. Запис 1922 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 57, арк. 71.

Джерело

Тематичні розділи

  • Підмова і зрада
  • Лірика кохання
  • Родинно-побутові пісні