Українські народні пісні

ОЙ У САДУ ВИШНЯ, ПІД САДОМ ЧЕРЕШНЯ
Українська народна пісня

Ой у саду вишня, під садом черешня,
Не любіте, дівчаточки, дворового лежня.
Що дворовий лежень не хоче робити:
Як вечір настане —
З постелі не встане;
А як ранок прийде —
За ворота вийде,
Ой і ти сирота, (ой) і я сирота
Да виженем гусяточка за мої ворота!

Походження та примітки

Ой у саду вишня, під садом черешня. БФ-1, арк. 86, № 28. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 27 аркуші під 28 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 63.