Українські народні пісні

ОЙ У САДУ, У САДОЧКУ, У ЗЕЛЕНІМ БАРВІНОЧКУ
Українська народна пісня

Ой у саду, у садочку,
У зеленім барвіночку,
Сучі миші із котами
Весь барвінок ізтоптали!
— Не так миші із котами,
Як парубки із дівками.

Походження та примітки

Ой у саду, у садочку. БФ-1, арк. 134, № 91. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшов також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка, де на 116 аркуші під 91 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 580).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 65.