Українські народні пісні

ОЙ УЖЕ МИ ДА ПОНИДІЛИ
Українська народна пісня

Ой уже ми да пониділи,
Світонька да не виділи!
Ой підемо танцювати,
Світонька повидати,
Бояр розглядати:
Чи не криві,
Чи не горбаті,
Чи вміють танцювати?

Походження та примітки

Ой уже ми да пониділи. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 29. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 84.