Українські народні пісні

ОЙ УЧОРА В КУМИ
Українська народна пісня

Ой учора в куми
І сьогодні в куми,
А на завтра куму
Я до себе позову.
А й у мене для куми
Горобейко в саду,
Йа на того горобця
Та найму я стрільця,
Щоб устрілив горобця.
(А я того горобця)
Розчиню й розберу,
Сім салів накладу,
Дев’ять ковбас начиню,
А потрошок у мішок
Та понесу на торжок,
А м’якиш посічу —
Пирогів напечу,
Куму в гості позову:
— Ой їж, кумасю,
Не засалювайся,
У рукав не бери
Ще й додому не неси.

Походження та примітки

ОЙ УЧОРА В КУМИ. Б.

Запис. П. Мартинович в кінці XIX ст.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 11—4, одиниця зберігання 585, арк. 13.

Варіанти

  • Б. Гринченко, Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях, т. III, Чернигов, 1899, сторінка 695, ч. 1703, А, Б.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця

ОЙ УЧОРА В КУМИ
Українська народна пісня

Ой учора в куми
І сьогодні в куми, гей!
Ой колись я куму
Та й до себе зазову.

Піду я в вишневий сад
Та назнаю горобця, гей!
Та найму я два стрільця,
Щоб забили горобця.

А пір’ячко в подушок,
А сало у горщок, гей!
А отробку відберу
Та начиню ковбасу.

Ой продам я рило
Та куплю горілки барило, гей!
Ой продам я груди
Та куплю я все блюди.

Ой продам я груди
Та куплю я все блюди, гей!
Отоді я куму
Та й до себе зазву.

Та засадю куму
За дванадцять столів, гей!
Та покладу горобця
На дванадцять блюдів.

— Ой їж ти, кума,
Не засалювайся, гей!
Не засалювайся,
Не ображувайся.

І в рукава не бери,
І додому не неси, гей!
І додому не неси,
Своїх діток не дражни.

Українська народна пісня ОЙ УЧОРА В КУМИ — ноти
ОЙ УЧОРА В КУМИ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Ой учора в куми. Запис 1920 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 61, арк. 129.

Джерело

Тематичні розділи

  • Зальоти, жарти
  • Пісні родинного життя
  • Родинно-побутові пісні