Українські народні пісні

Ой хвалилася да березонька

Веснянка (гаївка)

Ой хвалилася да березонька:
«Що на мені кора да біленька, (2)
Що на мені листя да широкеє, (2)
Що на мені гиллє да високеє».
Ой одозветься зелений дубочок:
«Ой не хвалися, да березонько, (2)
Не ти свою кору да білила,
Не ти сеє листя да широчила,
Не ти сеє гілля да височила.
Вибілило кору да яснеє сонце,
Широчив листя да буйний вітер, (2)
Височив гілля да дрібен дощик».

Походження та примітки

ОЙ ХВАЛИЛАСЯ ДА БЕРЕЗОНЬКА.

Записано у с. Іванків Переяславського повіту на Київщині. «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, сторінка 158.

Джерело

Тематичні розділи

  • Веснянки та гаївки
  • Веснянки та гаївки під кривий танець і без танкового та ігрового супроводу
  • Оспівування весни красної. Образи веснянки, гаївки. Картини весінньої природи