Українські народні пісні

ОЙ ЧИЯ Ж ТО КОЛЯСОЧКА
Українська народна пісня

Ой чия ж то колясочка,
Та з поля біжить,
А в тій же колясці
Маруся лежить.
Які очі, такі й брови,
Така й голова,
Полюбила козаченька
Та як сокола.

Походження та примітки

Ой чия ж то колясочка. Запис. О. Бодянський. БО, од. зб. 200, арк. 5. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 68.