Українські народні пісні

ОЙ ШУМИТЬ, ГУДЕ, ДІБРОВОЮ ЙДЕ
Українська народна пісня

Ой шумить, гуде, дібровою йде.
Пчолонька-мати пчолоньки веде:
— Пчолоньки мої, дітоньки мої;
Ой де ж ми будем при саду мати,
Рої роїти і меди носити?
Будемо при саду рої роїти
І меди носити у пана господаря,
У його бортах і у його новицях:
Медок сладок — пану господарю,
Жовтії воски — богу на свічу.

Походження та примітки

ОЙ ШУМИТЬ, ГУДЕ, ДІБРОВОЮ ЙДЕ.

Запис: у селі Димер на Київщині.

«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 392.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Пчолині рої — господареві
  • Колядки та щедрівки господарю і його родині
  • Календарно-обрядові пісні