Українські народні пісні

ОЙ ЯК МЕНЕ, МОЯ МАМКО, В РЕКРУТИ ЛОВИЛИ
Українська народна пісня

Ой як мене, моя мамко, в рекрути ловили,
Пам’ятаю, моя мамко, ще й котрої днини.
Записали в нову барму, в тоти каравати,
Кажуть, кажуть, моя мамко, щоби не втікати.
Записали в нову барму, в тоту оделію,
Я таки ся, моя мати, втікати надію.
Ой дали нас, моя мамко, до тої піхоти,
Та дають нам гвер у руки, — не маєш охоти.
Ой піду я та на муштер та помуштруюся,
Ой прийду я на кватиру, слезами вмиюся.
Зібралося нас дванадцять та й у тоту ровту,
Та втікало нас дванадцять з-під п’ятого пльонтру.
Ой галочки, вороночки все поле закрили,
Уже наших ледіників до Відня займили.
Ой галочки, вороночки, підойміться д’горі,
Ци вийдете, ледіники, із тої Відної?

Походження та примітки

Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть І, отд. 1. М., 1878., с. 150- 151.