Українські народні пісні

ОРОБЕЄЧКУ, ШПАЧКУ, ШПАЧКУ
Українська народна пісня

Оробеєчку, шпачку, шпачку,
Да чи був ти в садку, в садку?
Да чи бачив ти, як мак сіють?
Оттак, так сіють мак
І морковцю-пустернак, —
Не тепер — у четвер *.

Походження та примітки

Оробеєчку, шпачку, шпачку. БФ-1, арк. 90, № 59. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250).

* В іншому списку кінець такий:

Оттак, так сіють мак
І морковцю-пустернак,
Зеленая гичка.
Сватай мене, козаченьку,
Хоч я й невеличка.
За п’ять куруп’ят
Черевички риплять.
Черевички рипу-рипу,
Казав батько: другі куплю,
А мати каже: трясці,
Бо ж не хочеш прясти.

— Примітка Ф. Бодянського.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 56.