Українські народні пісні

ПІСЛАЛА БАБА ДІДА ПО ВОДУ
Українська народна пісня

Післала баба діда по воду —
Ні діда, ні води, баба заводи[ть].

Баба на діда запруга лагодить:
— Ой діду, діду, де ж ти ся бавив?

— Коби не плоти, не перелази,
Я би вже приніс зо штири рази.

— Діду, діду, не складай байки,
То ти був, діду, коло коханки.

— У тебе, бабо, голова сива,
В мої коханки пироги з сира.

У тебе, бабо, борщ із капусти,
В мої коханки курочка тлуста.

Походження та примітки

ПІСЛАЛА БАБА ДІДА ПО ВОДУ. А.

Запис. О. Коцак 1889 р. в селі Лучинці Бурштинського повіту на Станіславщині.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 28—3, одиниця зберігання 84, арк. 13.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Баби і діди. Химери старих