Українські народні пісні

ПІШОВ БИ Я ДА НА ТІК МОЛОТИТИ
Українська народна пісня

Пішов би я да на тік молотити,
Дак боюсь, щоб Марусі не збудити.
Ой Марусю, Марусенько, я ж твої норови знаю,
Тим я тебе, Марусенько, і не займаю.
Я твої норовоньки
Кладу собі у головоньки.

Походження та примітки

Пішов би я да на тік молотити. БФ-1, арк. 143, № 116. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшов також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка, де на 132 аркуші під 116 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 580).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 62.