Українські народні пісні

ПЛИВЕ ЧОВЕН ВОДИ ПОВЕН, НАКРИТИЙ ЖЕ ЛИСТОМ
Українська народна пісня

Пливе човен води повен, накритий же листом:
— Не хвастай же, дівчинонько, червоним намистом!
Пливе човен води повен, покритий же дубом:
— Не хвастайся, козаченьку, кучерявим чубом!
Да пливе човен води повен, коли б не пролився,
Пішов милий у Крим по сіль, коли б не барився.

Походження та примітки

Пливе човен води повен, накритий же листом. Записано від Єфр. Комнацької. БФ-1, арк. 82, № 4. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 10 аркуші під 4 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 59.