Українські народні пісні

ПО ГОРІ, ГОРІ ПАВА ЛІТАЛА
Українська народна пісня

Вой день, добрий день, пишна дівочко, *
Пишна дівочко, ґречна Анночко!
Просимо тебе на бесідочку,
На вислуханє, на колядочку!
На горі, горі пава літала,
Пава літала, пір’я роняла.
Ґречна дівочка вой туди ішла,
Вой туди ішла, пір’ячко найшла.
Пір’я збирала, в рукавець клала,
З столика брала, віночок плела,
Віночок плела, та й приміряла,
Та й приміряла, на голов клала:
— Дивіться, мамко, ци хорошенько,
Дивіться, люди, ци яло буде.
Ізвіялися буйні вітрове
Та й зашайнули пав’яний вінчик,
Та й зашайнули в краї Дунаї.
Вой туди ішли три рибарьове,
Три рибарьове, панські синове,
Ой туди ішли та й вінчик найшли.
Як го спіймали та й го узяли,
Та й зустрічають ґречну дівочку,
Файну Анночку, як голубочку.
Ай бо вна їм ся файно вклонила:
— Вой біг помагай, три риболове,
Три риболове, панські синове,
Ци сте не найшли пав’яний вінчик?
— Ой ми го найшли, ми го возьмили.
А що ж нам буде за переємець?
— Вой добрий же вам переєм буде.
Одному буде шовк-хустиночка,
Шовк-хустиночка на завиваннє.
Другому буде золот перстенець,
Золот перстенець на средний палець.
Третьому буде сама молода,
Сама молода а як ягода.

Походження та примітки

* Як приспів буває після кожного рядка: «Добрий вечір на святий вечір» або: «На Дунай! На Дунай панна зрана по воду ходила!».

ПО ГОРІ, ГОРІ ПАВА ЛІТАЛА.

Запис: А. Ворон в Галичині в 1920-х роках.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 14—3, одиниця зберігання 9, аркуш 16—17.

Варіанти

 • «Русалка Дністровая», стор. 36—37, ч. 1;2.
 • Żegota Pauli, «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli», т. I, Львів, 1839, 1, стор. 3—6, ч. 1—2;
 • «Семейная библиотека», 1855, стор. 21—22;
 • А. Метлинский, Народные южнорусские песни, 1854, стор. 332;
 • Памятная книга Саратовской губ. на 1872 г., III, І;
 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 300—305, ч. 37, стор. 409, ч. 137;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. II, М., 1878, стор. 85—86, ч. 22, стор. 91, ч. 30;
 • «Народные песни галицкой и угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким», ч. III, М., 1878, стор. 82—83, ч. 29—30, стор. 94, ч. 41, стор. 106—107, ч. 2, стор. 124, ч. 1;
 • Потебня, Колядки и щедровки, стор. 550—564, ч. 44;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 149—150, ч. 220;
 • «Гуцульщина». Написав професор Володимир Шухевич. Накладом Наукового товариства імені Шевченка, Львів, ч. IV, 1908., стор. 107—108, ч. 7, стор. 110, ч. 11, стор. 120—123, ч. 26—28, стор. 127—128, ч. 35, 36;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 167—173, ч. 258, А, Г-З, К.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • Дівчина-відданиця щедро обдаровує рибалок, що перейняли її вінок
 • Колядки та щедрівки дівчині
 • Календарно-обрядові пісні