Українські народні пісні

ПО САДОЧКУ ПОХОДЖАЮ І ТАК СОБІ РОЗМОВЛЯЮ
Українська народна пісня

По садочку походжаю,
І так собі розмовляю,
Лучка лучена, травка зелена,
Же далеко милу маю.
Лучка лучена, травка зелена,
Же далеко милу маю.

Чи я маю лист писати,
Чи я маю сам їхати,
Лучка лучена, травка зелена,
Чи я маю сам їхати?
Лучка лучена, травка зелена,
Чи я маю сам їхати?

Лист напишу, сам поїду,
Одвидіти свою милу,
Лучка лучена, травка зелена,
Одвидіти свою милу.
Лучка лучена, травка зелена,
Одвидіти свою милу.

Мила, мила, милую тя,
Рад тя виджу, рад возму тя,
Лучка лучена, травка зелена,
Рад тя виджу, рад возму тя.
Лучка лучена, травка зелена,
Рад тя виджу, рад возму тя.

Рад тя виджу од маленька,
Бо с мі впала до серденька,
Лучка лучена, травка зелена,
Бо с мі впала до серденька.
Лучка лучена, травка зелена,
Бо с мі впала до серденька.

До серденька, до мойого,
Не вийдеш мі ниґда з нього,
Лучка лучена, травка зелена,
Не вийдеш мі ниґда з нього!
Лучка лучена, травка зелена,
Не вийдеш мі ниґда з нього!

Українська народна пісня ПО САДОЧКУ ПОХОДЖАЮ І ТАК СОБІ РОЗМОВЛЯЮ — ноти
ПО САДОЧКУ ПОХОДЖАЮ І ТАК СОБІ РОЗМОВЛЯЮ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Запис. Михайло Соболевський, село Костарівці

Антологія лемківської пісні /Упорядник М. Байко/. — Львів, Видавнича фірма «Афіша», 2005

ПО САДОЧКУ ПОХОДЖАЮ І ТАК СОБІ РОЗМОВЛЯЮ
Українська народна пісня

По садочку походжаю
І сам собі розмишляю,
Що робити маю:
Чи листи писати,
Чи милої ждати,
Чи самому їхать одвідати?
Як листи писати —
Будуть люди знати,
Треба їхать мені одвідати.

Походження та примітки

По садочку походжаю. Записано в 1830-50-х роках. БО, од. зб. 189, арк. 153. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіант є у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 657).

Варіацією співачки на основі цієї та інших пісень є пісня «По садочку ходжу, я сам себе нуджу» (БФ-1, арк. 63, № 66. БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250. До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 264 аркуші під 66 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35), в якій дуже яскраво виступають моменти контамінації.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 98 та 318 — 319 відповідно.