Українські народні пісні

ПОЖЕНУ Я ТОВАР НА ЯР, НА ГОРУ ТЕЛЯТА
Українська народна пісня

Пожену я товар на яр, на гору телята,
Да стану я подивлюся, де милого хата.
Пожену я товар на яр, на гору телятка,
Да стану я подивлюся, де милого хатка.
Уже вечор вечоріє, іде товар з поля:
Ой плакала дівчинонька край козака стоя.
Вари, вари, вечеряти із солоним сиром,
Чорт би узяв твого батька да із твоїм сином.

Походження та примітки

Пожену я товар на яр, на гору телята. Записано від В. П. Бодянської. БФ-1, арк. 31, № 95. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 127 аркуші під 95 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 97.