Українські народні пісні

ПОЛІТЬ, ПОЛІТЬ, ПОЛІЛЬНИЧКИ
Українська народна пісня

Політь, політь, полільнички,
Винесе пан горілочки,
Політе швиденько,
Винесе відерко.

Походження та примітки

Політь, політь, полільнички. БФ-1, арк. 94, № 77. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 58 аркуші під 77 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 66.