Українські народні пісні

ПОМАГАЙБІ, МИКОЛО, КУДИ ЙДЕШ

— Помагайбі, Миколо, куди йдеш?
Де ж твоя пшениченька, що ти жнеш?

— За гаєм, дівчата, за водою,
Буду жати з Ганусею молодою.

— Помагайбі, Ганусю, куди йдеш?
Де ж твоя пшениченька, що ти жнеш?

— За гаєм, дівчата, зелененьким,
Буду жати з Миколою молоденьким.

Українська народна пісня ПОМАГАЙБІ, МИКОЛО — ноти
ПОМАГАЙБІ, МИКОЛО — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

ПОМАГАЙБІ, МИКОЛО.

Текст і мелодію записав Г. Танцюра від Я. Зуїхи в 1918 — 1920 рр. у селі Зятківці Гайсинського району на Поділлі. Друкується за рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 31 — 2, одиниця зберігання 48, аркуш 10.

Помагайбі, Миколо, куди йдеш. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 24, зв.

Мелодія ОЙ ПОЇХАВ МИКОЛА ЗА ГРАНИЦЮ

Опубліковано у збірниках: «Українські народні пісні», стор. 334; «Ігри та. пісні», стор. 412.

Джерело

Тематичні розділи

  • Купальські пісні