Українські народні пісні

ПОНАД БУКОВИМ ЛІСОМ
Українська народна пісня

Понад буковим лісом громоньки греміли,
Не хмароньки летіли, три роєньки летіли.
Найперші пали на калиноньці,
Другії сіли на пасіченьці,
Третії сіли на ялиноньці.
Що в пасіченьці — господареві,
На калиноньці — господиноньці,
На ялиноньці — його доненьці.
Зародь же, боже, густії меди,
Густії меди, жовтії воски.
Густі медоньки — до горілоньки,
Жовтії воски — до церковоньки.

Походження та примітки

ПОНАД БУКОВИМ ЛІСОМ.

Запис: Зоріан Якович Доленга-Ходаковський в 1820-х роках.

Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 122.

Джерело

  • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

  • Пчолині рої — господареві
  • Колядки та щедрівки господарю і його родині
  • Календарно-обрядові пісні