Українські народні пісні

ПОСІЮ Я ЛЬОН ДА ПОЗА ДВОРОМ
Українська народна пісня

Посію я льон
Да поза двором.
Да вродиться льониченько,
Да внадиться паниченько
На воронім да кониченьку,
У голубому жупаниченьку,
Да витопче льон.
Ой що ж то за льон,
Що перед двором?
Золотеє коріннячко,
Жемчужнеє насіннячко,
А сам — шовковий льон.

Походження та примітки

Посію я льон. БФ-1, арк. 6. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 245 аркуші під 9 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Ця веснянка в автографі подана поряд з піснями «Ой де ж ти орав, де ж ти косив» та «І по сей бік гора, і по той бік гора» як суцільний текст. Вона є спорідненою з піснею «Ой що то за льон» (див.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 57.