Українські народні пісні

ПОХОДЖЕНО, ПОБРОДЖЕНО КОЛО ВОДИ КІНЬМИ
Українська народна пісня

Походжено, поброджено коло води кіньми,
Пішов би я на улицю — нема мені рівні!
Тільки рівні, тільки рівні, що в Стрижака в двірні,
Походжає Настусенька, як би та попівна.
Ой я, ненько, не попенко, вона не попівна,
Ой я, ненько, Винниченко, вона — Стрижаківна *.

Походження та примітки

Походжено, поброджено коло води кіньми. БФ-1, арк. 84, № 11. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 15 аркуші під 11 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

* Те ж саме закінчення, що і в пісні «Що на нашому ставку не утята — щирята». В цих двох творах однакова тематика.

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К. : Наукова думка, 1978. — 326 с. — С. 63.