Українські народні пісні

Приїхала молодая, мати
Українська народна пісня

Приїхала молодая, мати!
Де ми її положимо спати?
Положимо на печі, то на печі душно,
На припечку важко, а на землі блохи.
Виведемо її до комори трохи!
Що ж тут чувать? Чорній кунці видать.
Кунко, голубко, шатайся, мотайся, не дайся!
— Як мені шататься, мотаться, не даться,
Коли мені батько велів, коли мені казала мати
Сивому голубку дати чорную кунку мотати!