Українські народні пісні

ПУСТИ, СВАТУ, В ХАТУ
Українська народна пісня

Пусти, свату, в хату,
Ми ж тобі не докучимо:
Суконьку пересушимо
Да кубоньки спорожнимо, —
Собі Мариночку возьмемо.

Походження та примітки

Пусти, свату, в хату. БО, од. зб. 186, арк. 100. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99.).

Варіант пісні знаходимо в Метлинського (Народные южнорусские песни. Издание Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 185.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 81.