Українські народні пісні

РИСТЮ, КОНИЧЕНЬКИ, РИСТЮ
Українська народна пісня

Ристю, кониченьки, ристю,
Ідемо да й за користю,
Да привезем користочку —
Молодую невісточку.

Походження та примітки

Ристю, кониченьки, ристю. БО, од. зб. 186, арк. 99, № 3. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Примітка Осипа Бодянського: Ці куплети не є одна пісня, але вони в переклику між дружками, свашками і світилками складають єдине ціле.

Варіанти пісні знаходимо у Доленги-Ходаковського (Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (упорядники О. І. Дей, Л. Малаш). К., 1974, с. 347) та Гоголя (Песни, собранные Н. В. Гоголем. Изданы Г. П. Георгиевским. — Сб. «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», вып. 2, Спб., 1908, с. 192-193.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 85.