Українські народні пісні

РОЗВИВАЙСЯ, СУХИЙ ДУБЕ, НА НІЧ МОРОЗ БУДЕ
Українська народна пісня

Розвивайся, сухий дубе, на ніч мороз буде.
«Куди їдеш, козаченьку, біда тобі буде».
«Ой не єдну, дівчинонько, біду бідували,
Підв’язавши шаблоньку, в село вандрували».

Походження та примітки

Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (3 Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). К., с. 639.