Українські народні пісні

РОЗВИВАЙСЯ, СУХИЙ ДУБЕ, НА ЧОТИРИ ЛИСТИ
Українська народна пісня

Розвивайся, сухий дубе, на чотири листи,
У козака три дівчини — ні з одної користи:
Одна пішла в вісінь заміж, друга у м’ясниці,
А третяя — світ за очі, четверта — в черниці.
— Пішла б же я у черниці, дак Боже мій милий,
Зостається у сій Варві милий чорнобривий.
Над моїми воротами чорна хмара стала,
А на мене, молодую, худа слава стала.
Ой я тую чорну хмару платком розмахаю,
Перебула поговори, перебуду й славу.

Походження та примітки

Розвивайся, сухий дубе, на чотири листи. Записано від Марусі Мухівни. БФ-1, арк. 60, № 55. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). До наших днів дійшла також і копія В. Гнатюка із записів Ф. Бодянського, де на 262 аркуші під 55 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Ця пісня подана у контамінації з піснею «Уродила мене мати темненької ночі».

Є спорідненість із піснею «Тепер же я ні в сих, ні в тих, ходжу, як лин по дну».

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 102.