Українські народні пісні

РОЗВИВАЙСЯ, СУХИЙ ДУБЕ
Українська народна пісня

Розвивайся, сухий дубе, —
Завтра мороз буде;
Убирайся, козаченьку,
Скоро поход буде.
Я морозу не боюся —
Зараз розів’юся;
Я ж походу не боюся —
Зараз уберуся.
Та й на коника схопився,
Низенько вклонився:
«Ой прощайте, сусідоньки,
Може, з ким бранився!
Приливайте дороженьку,
Щоб не курилася,
Розважайте отця-неньку,
Щоб не журилася.
Розкопайте круті гори,
Щоб не валялися,
Розважайте брата, сестру,
Щоб не побивалися.
Іскосіть ви суху травку,
Щоб не хилилася,
Розважайте дівчиноньку,
Щоб не журилася».
Приливали дороженьку, —
Так куриться дуже;
Розважали отця-неньку, —
Та журиться дуже.
Розкопали круті гори, —
Валяються дуже;
Розважали брата, сестру, —
Так побиваються дуже.
Іскосили суху травку, —
Так просиха дуже,
Розважали дівчиноньку, —
Так журиться дуже.

Походження та примітки

Прощание рекрута и рекрутские песни в Лубенском уезде Полтавской губернии. К., 1897., с. 6.