Українські народні пісні

РУБАЙТЕ КАЛИНУ

Рубайте калину,
Встеляйте долину
Молодій й молодому
До самого дому.

Рубайте тополю,
Встеляйте дорогу
Молодій й молодому
До самого дому.

Походження та примітки

Рубайте калину. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, арк. 86.

Мелодія А ДЕ ЦЕЇ ДІВЧИНОНЬКИ МАТИ

Записана Гнатом Танцюрою протягом 1918—1930 рр.

Джерело

Тематичні розділи

  • Молодий і молода після вінчання йдуть до дому молодого
  • Весільні пісні
  • Календарно-обрядові пісні