Українські народні пісні

Сію горох, сію горох

Веснянка (гаївка)

Сію горох, сію горох
Горошку потрошку.
Натоптали сиротівці
Аж до нас дорожку;
Не так вони й утоптали,
Як ми кіньми вбили,
Бодай вони не діждали,
Щоб ми їх любили.
— До нас, до нас, сиротівці,
До нас, не до кого,
Наварили вареничків
Для вас, не для кого.
Як варили, говорили,
Дьогтем приливали,
А як прийшли сиротівці,
Ми пришанували.
— До нас, до нас, шовкунівці,
До нас, не до кого,
Наварили вареничків
Для вас, не для кого.
Як варили, говорили,
Медком приливали,
А як прийшли шовкунівці,
Ми й пришанували.

Походження та примітки

СІЮ ГОРОХ, СІЮ ГОРОХ.

Записав П. Гнєдич у селі Бацмани Роменського повіту на Полтавщині. П. А. Гнедич, Материалы по народной словесности Полтавской губернии, в. І, Полтава, 1915, сторінка 115, № 412.

Мелодію записав В. Щепотьєв 1924 року Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 6-4, одиниця зберігання 116, аркуш 60.

Джерело

Тематичні розділи

  • Веснянки та гаївки
  • Веснянки та гаївки під кривий танець і без танкового та ігрового супроводу
  • Перекори між парубками й дівчатами з сусідніх кутків, вулиць і сіл