Українські народні пісні

САВКА УМЕР, НОЖКУ ЗАДЕР
Українська народна пісня

Савка умер, ножку задер.
Положим Савку на дубову лавку.
Савка лежить, жінка біжить,
Просить полотенця Савку накрить.
— Бабочки, голубочки, собирайтесь до купочки,
Поминайте його,
Савку мого.

Походження та примітки

САВКА УМЕР, НОЖКУ ЗАДЕР.

Запис: К. Смолякова 1926 рік у місті Козельці, Чернігівщина, від Д. Рахуби.

Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 1—6, одиниця зберігання 672, аркуш 44.

Варіанти

 • «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Географическим Обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. Чубинским», т. III, СПб., 1872, стор. 425—426, ч. 155, стор. 478—479, ч. 57, 60;
 • Б. Д. Гринченко, Песни, «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях», т. III, Чернигов, 1899, стор. 52, ч. 77;
 • Zbiór wiadomości 4о antropologii krajowej,т. VIII, 1883, стор. 145, ч. 79;
 • В. Sokalski, Powiat Sokalski, стор. 199, XXIII;
 • А. Малинка, Сборник материалов по малорусскому фольклору, Чернигов, 1902, стор. 155;
 • Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк, т. І (Колядки господарю і господині) — «Етнографічний збірник», т. XXXV, Львів, 1914; т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін. ) — «Етнографічний збірник», т. XXXVI, Львів, 1914, стор. 335, В, Г, стор. 337, Г, стор. 338, Ж, I, ч. 3, стор. 340, ч. 7, 8, 9, стор. 341, В, Г, И, 12, 13;
 • С. Гаєвський, Різдвяні та великодні вірші, К., 1913, стор. 22;
 • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР, фонд 34—2, одиниця зберігання 9, аркуш 71, фонд 1—7, одиниця зберігання 700, аркуш 114.

Джерело

 • Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ. Наукова думка. 1965. Упорядники О. І. Дей (тексти), А. І. Гуменюк (мелодії). Відповідальний редактор М. Т. Рильський. 804 с.

Тематичні розділи

 • На коляду під свято Сави
 • Пародіі на церковні коляди
 • Гумористичні колядки та щедрівки
 • Календарно-обрядові пісні