Українські народні пісні

САДОМ, САДОМ, КУМАСЕНЬКА
Українська народна пісня

Садом, садом, кумасенька,
А я за тобою,
Постоїм же, поговорим,
Кумасю, з тобою.

Приспів:

— Ой біда, ой біда,
Я не знав, що ти кума!
— Ой лихо, що за глум,
Я забула, що ти кум!

Згадай, згадай, кумасенько,
Що ти обіщалась
Коло тої криниченьки,
Де водиця бралась.

Коло тої криниченьки,
Де золоті ключі,
Обіщалась, кумасенько,
По воду ідучи.

Кажуть попи, кажуть дяки,
Кажуть добрі люди,
А хто куму любить буде,
Гріх великий буде.

Походження та примітки

САДОМ, САДОМ, КУМАСЕНЬКА. В.

«Песни Украины. 50 малорусских песен для гитары», М., б. р., сторінка 27.

Варіанти

  • «Новейший всеобщий и полный песенник», ч. 183
  • «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Pauli Zegota, т. I, Львів, 1839; т. II, Львів, 1840, II, сторінка 163, № 17
  • «Piesni, dumki i szumki ruskoho národa na Podoli, Ukraini i w Malorossyi, spysani i perelożeni pid musyku Ant. Kocipińskom», perwa sotnia, w Kijewie i Kaminci Pod., 1862, 8-й десяток, ч. 2
  • Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук УРСР, фонд 24—5, одиниця зберігання 81, арк. 3 (запис. І. Отто).

Варіанти

  • «Галицько-руські народні мелодії, зібрані Й. Роздольським, списав і зредагував С. Людкевич». — «Етнографічний збірник», т. XXI, ч. I, Львів, 1906; т. XXII, ч. II, Львів, 1908, сторінка 97, ч. 365.

Джерело

Тематичні розділи

  • Жартівливі пісні
  • Родинно-побутові пісні
  • Кумівство. Кум і кума. Весела вдовиця