Українські народні пісні

СВАНЕЧКИ, СВАНЕЧКИ
Українська народна пісня

Сванечки, сванечки,
Наші голубочки!
Заспівайте пісеньки
Да хорошої,
Да приїжджої —
Хоть однієї!

Походження та примітки

Сванечки, сванечки. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 42. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Варіант пісні знаходимо в Метлинського (Народные южнорусские песни. Изда-ние Амвросия Метлинского. К., 1854, с. 196.).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 83.

СВАНЕЧКИ, СВАНЕЧКИ
Українська народна пісня

Сванечки, сванечки,
Наші голубочки!
Не були в місті,
Не купили пісні:
Просимо вас!

Походження та примітки

Сванечки, сванечки. БО, од. зб. 186, арк. 100, № 44. (БО — автографи записів і списків народних пісень Осипа Бодянського, що зберігаються у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, ф. 99).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 83.