Українські народні пісні

Сива шутонька

Косарська

Сива шутонька
Баранчика просила:
Мій баранчику!
Накоси мені сіна!
А баранчик той
Був дуже розумненький,
Завів шутоньку
Під гайок зелененький.
Молода Пріся
Та й Степана просила:
— Ой мій Степанку,
Купи ж ти мені пива!
А Степанко той
Був дуже розумненький,
Та й завів Прісю
На медок солоденький.

Походження та примітки

СИВА ШУТОНЬКА.

Записав Ф. Ловецький на Поліссі. Рукописний фонд Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, фонд 8-4/472, аркуш 20.

Джерело

Тематичні розділи

  • Косарські та гребовицькі пісні