Українські народні пісні

СЛАВЕН ГОРОД ПЕТЕРБУРГ ДА Й НАД ВСІМИ ГОРОДАМИ
Українська народна пісня

Славен город Петербург да й над всіми городами,
Наробила чорнявая на весь город слави, (Двічі)
Насажала бондарчиків у чотири лави.
Напоїла, накормила да й спать положила,
Горілочка-вишнівочка в головах стояла,
Щука-риба осетрина од вітру пов’яла.
Ой на горі дубнячок, а в дубнячку вишнячок,
А в вишнячку погрібець — аж там сидить бондарець.
Ой там сидить бондарець, обручечки струже,
Прийшла к йому дівчинонька хорошая дуже.
— Ой бондарець, бондарець, чогось тебе попрошу:
Набий мені ту коновку, що я мед-вино ношу.
А я тобі, бондаречку, ще й дорого заплачу:
Претонкую ілляную сорочечку пошию.
Шовком шила, шовком шила, золотом рубила,
Задля того бондаречка, що вірно любила.

Походження та примітки

Славен город Петербург да й над всіми городами. Записано від Г. Жигмаловського. БФ-1, арк. 185, № 103. (БФ-1 — рукописний збірник народних пісень, записаних Федором Бодянським (без заголовка), що зберігається у Велеснівському етнографічно-меморіальному музеї В. Гнатюка; од. зб. 250). Є також і збірник народних пісень «Досвітні вогні» із записів Ф. Бодянського в копії В. Гнатюка, де на 39 аркуші під 103 номером наведена вищезазначена пісня. (ІМФЕ, ф. 28-3, од. зб. 35).

Подано за виданням: Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. — К.: Наукова думка, 1978. — 328 с. — С. 107.