Українські народні пісні

СТАРИЙ МУЖ ІДЕ
Українська народна пісня

Старий муж іде
І нагайку несе.
Тут була, тут була перепілка,
Тут була, тут була ясна зірка.

Молодий муж іде,
Черевички несе.
Топчи сії, топчи сії,
Бо вже другі несе.
Перепілко, ясна зірко, обернися,
На хорошу дівчину подивися.

Українська народна пісня СТАРИЙ МУЖ ІДЕ — ноти
СТАРИЙ МУЖ ІДЕ — ноти — українська народна пісня

Походження та примітки

Старий муж іде. Запис 1918 р. Відділ фондів ІМФЕ, ф. 31-2, од. зб. 9, арк. 14.

Джерело

Тематичні розділи

  • Весняні хороводні пісні
  • Календарно-обрядові пісні