Українські народні пісні

Стоїт баба под вікном
Українська народна пісня

Стоїт баба под вікном,
Говорит до дівки:
Давай, дівко, най пан єбут,
Куплять нам горівки.