Українські народні пісні

СТОЇТЬ ЯВІР НАД ВОДОЮ, В ВОДУ ПОХИЛИВСЯ, МОЛОДЕНЬКИЙ КОЗАЧЕНЬКО СИЛЬНО ЗАЖУРИВСЯ
Українська народна пісня

Стоїть явір над водою, в воду похилився,
Молоденький козаченько сильно зажурився.
Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький;
Не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький.
Не рад явір хилитися, — вода корінь миє;
Не рад козак журитися, — так серденько ниє.
Уродився козаченько, уродився, вдався,
А у степу при дорозі в неволю попався.
Що узяли козаченька в велику неволю,
Ой узяли в неволеньку, забили в кайдани.
Що в неділю до схід сонця усі дзвони дзвонять,
Молодого козаченька у кайданах водять.
Як забили у кайдани, ведуть перед пани;
Як привели перед пани, кайдани опали.
Ударились вражі пани об поли руками:
«Десь у тебе, козаченьку, отець-мати жива,
А що тобі, молодому, фортуна служила...»
«Ой хоч жива, хоч не жива, у бога просила;
Ой тим мені, молодому, фортуна служила».
«Десь-то тебе, козаченьку, уродила мати,
Що як станеш на камені, то й підкови знати».
Десь взялися молодиці, хазяйськії жони:
«Визволь, боже, сіромаху із сії неволі!»

Походження та примітки

Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. З увагами М. Драгоманова. Ч. І, розд. 2. Женева, 1885., с. 80- 81 (с. Вербівка, Катеринославського пов., 1873 р., І. Манжура). Козак у цій пісні — запорожець-характерник, він на камені залишає сліди.